# عشق

عشق مادرزاد

عشق مادرزاد                                                                                                 یکی از ساکنان بی‌نشان ناکجاآباد امیدی تازه را در سرنوشت من بشارت داد   تو مثل جفت از آغاز جنون ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 25 بازدید