اول : اجازه دهيد  از اين که من بی مقد مه و بی موخره ودر واقع سراسيمه واردگود شدم عذرخواهی کنم.

دوم : راستش من تاحالا به دو دليل از ايجاد وبلاگ سر باز می زدم:۱- بر اساس همان حس  اجتناب ناپزير زيباپرستی وظاهر دوستی- که نزد همه شاعران است- می خواستم از لگويی مناسب و حرفه ای برای وبلاگم استفاده کنم که مثل بقيه کارهای رها و فرومانده  مشغله نگذاشت.۲- باز بر اساس يکی ديگرازخصيصه های ناگزيرجماعت شاعران وازجمله خودم يعنی تنبلي، زياد مطمئن نبودم که به موقع بتوانم مطالب ويادداشت ها را به روز کنم و اين يعنی بی حرمتی وناسپاسی درحق مخاطبان ومراجعه کنندگان وگرفتن خودخواهانه وقت آنهاکه خوشبختانه اين يکی رانيستم.

واماچه شد که اين دو دليل بی بديل!را وانهادم ووبلاگ ساختم، من نساختم دوست نازنينی برید ودوخت وساخت و نوشت، حتی يادداشت اول را او نوشت و به قول يکی ازديالوگ های حسن کچل مرحوم حاتمی اون بودش که سيب اول وگرفت.

باری اميدوارم بتوانم۱- وبلاگ رابه موقع به روزکنم۲-دراولين فرصت فرمت ولگوی آن را تغيير دهم، برای اين پهلوان دعاکنيد. 

/ 2 نظر / 39 بازدید
سعیدی راد

سلام پهلوان!... مشتاق ديدار! ... کمک خواستی در خدمتم

hosein basami

با عرض سلام اميدوارم همه ايام بكام باد سر بلند و سرفراز شاداب و كوشا