ادای دینی به شاعران شهیر کرد کلهر

             شاکه و خان منصور    سه‌رده‌واس بانکووڵ! سه‌رده‌واس بانکووڵ!ئه‌ێ وجاخ کوور ئه‌ێ میلکان چووڵئه‌ێ کیوه‌ێ به‌رزیگ هه تووز و ته‌میئه‌و که‌ڵه ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 444 بازدید
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
آبان 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
عشق
1 پست
شیطان
1 پست
فرشته
1 پست
آدم
1 پست